Kurz AVE

Katolícka Komunita Emanuel pozýva rozvedených, ovdovených a single rodičov na kurz AVE v Košiciach. Ide o cyklus troch víkendových stretnutí s mesačným odstupom. Náplňou stretnutí sú spoločné chvály, prednášky, zdieľanie v skupinkách, svätá omša, adorácia, spoločné stretnutia. Tri víkendy tvoria súvislý celok, preto očakávame, že sa prihlásia hlavne tí, ktorí sa budú vedieť zúčastniť všetkých troch víkendov (ak je to možné, bez detí, nakoľko starostlivosť o nich nevieme zabezpečiť).

Budeme spoločne hľadať odpovede na otázky: Je ešte nejaká nádej byť šťastný(á)? Prečo to Boh dovolil? Je nejaká možnosť uzdravenia? Ako ďalej?

Termíny stretnutí:

03.-04.10.2020

24.-25.10.2020

21.-22.11.2020

Kurz je zadarmo, milodary však vďačne prijmeme. Prihlasovanie a bližšie info na emanuel.sk, kurzave@emanuel.sk a na tel. č. 0917 597 160.