Sv. Ján Mária Vianney- patrón kňazov

Štvrtý august patrí v liturgickom kalendári spomienke na sv. Jána Máriu Vianneyho (1786-1859) – patróna kňazov. Tento svätec pôsobil viac než 40 rokov ako farár vo francúzskom mestečku Ars v Lyonskej diecéze. Vynikal láskou, dobrotou, priamosťou a bol známy ako horlivý a dobrý spovedník, ktorému veľmi záležalo na spáse duší jeho farníkov, ale i všetkých hriešnikov. Veľa sa modlil, postil a konal pokánie za obrátenie hriešnikov a mnoho ľudí priviedol späť k Bohu. Spovedal niekoľko hodín denne a časom ho vyhľadávalo stále viac ľudí aj z okolia. Počas svojej služby sa stretol veľakrát s útokmi miestnych, ale i zlého ducha, práve pre svoju neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia, výzvam k pokániu a zanechaniu hriešneho života. Veľmi vnímal dôležitosť kňaza v službe vysluhovania sviatosti Božieho milosrdenstva.

Ján Mária Vianney hovorieval: „Kňazstvo je láskou Ježišovho srdca… Dobrý pastier, duchovný pastier podľa Ježišovho srdca, je tým najväčším pokladom, aký môže dobrý Pán darovať farnosti. Je jedným z najvzácnejších darov Božieho milosrdenstva.“
Ján Mária Vianney zomrel 04.08.1859  a v máji 1925 bol pápežom Piom XI. vyhlásený za svätého. V apríli 1928 bol vyhlásený za patróna všetkých kňazov.

Pri príležitosti jeho sviatku máme možnosť aj my, farníci, zamyslieť sa nad tým, akým darom, resp. v čom sú práve naši kňazi darom pre nás- pre našu farnosť ako takú, ale i pre každého jedného z nás. Zároveň sa môžeme pýtať aj my sami, v čom sme alebo môžeme byť my darom pre našich kňazov. A či nie sme niekedy namiesto toho skôr bremenom na ceste za Ježišom…


Na príhovor sv. Jána Máriu Vianneyho vyprosujeme našim duchovným otcom o. Marekovi, o. Blažejovi a o. Radoslavovi, aby svojou kňazskou službou, svojim životom, privádzali svojich farníkov i pútnikov bližšie k Bohu. Každý tými darmi a milosťami, ktoré im Pán osobitne dáva. A nech ich námaha prináša dobré ovocie u všetkých, ku ktorým denne prichádzajú.

zdroje: doverujem-a-verim.blogspot.com, redemptoristi.sk, catholica.cz; foto: vaticannews.va