Mimoriadne sväté omše zrušené

Vzhľadom k stabilizovanej situácii ohľadom pandémie a nižšej účasti veriacich na svätých omšiach sme vo farnosti pristúpili k úprave počtu nedeľných bohoslužieb.

Od 01. augusta 2020 nebudú sväté omše vo farskom kostole v sobotu o 18:00 hod a v nedeľu o 18:00 hod. V soboty budú ranné sväté omše vo farskom kostole o 8:00 hod.

V platnosti zostávajú tieto nedeľné sväté omše:

  • 8:00 hod a 10:00 hod / farský kostol
  • 14.15 hod / kaplnka na Hornom Bankove
  • 15:15 hod / Kaplnka sv. Rozálie

Každú prvú nedeľu v mesiaci je v Kaplnke sv. Rozálie o 15:15 hod slávená svätá omša za zosnulých farníkov a pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie i ostatných zosnulých.

Na základe nariadenia Konferencie biskupov Slovenska zostávajú naďalej v platnosti viaceré protiepidemiologické opatrenia, ako je povinnosť mať v chráme na tvári rúško, dezinfikovať si ruky pred vstupom do kostola, prázdne sväteničky, vynechanie podávania rúk na znak pokoja a odporúčaný spôsob prijímania je do rúk (z vážnych dôvodov je možná výnimka- veriaci v tom prípade prichádza na záver radu).