Farská kancelária počas prázdnin

Oznamujeme veriacim, že počas letných prázdnin je farská kancelária otvorená po večernej svätej omši.