Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni Vás pozývame k modlitbe a stíšeniu sa pred Sviatosťou Oltárnou v našom chráme v pondelok, utorok a piatok od 17.00-18.00 hod.