Verejné bohoslužby v obmedzenom režime [aktualizované]

Od 10. marca 2020 sa na Slovensku pre šírenie epidémie koronavírusu nemohli konať verejné bohoslužby. Všetci sme toto obdobie prežívali ťažko. Boli sme však denne zjednotení online cez vysielanie z Kaplnky sv. Rozálie, v čom budeme pokračovať aj naďalej. Aj vďaka modlitbám sa môžeme tešiť z toho, že sa znovu od stredy 6. mája môžu konať verejné bohoslužby. Aj naďalej platí dišpenz Konferencie Biskupov Slovenska od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši, a to až do zrušenia zákazu zhromažďovania sa.

Organizačné pokyny návštevy bohoslužieb počas obmedzení:

  • Povinnosť mať rúškom prekrytý nos a ústa.
  • Pred vstupom do kostola si dezinfikovať ruky.
  • Zachovať 2 metre odstup (okrem členov spoločnej domácnosti).
  • Sedieť a stáť len na vyznačených miestach v kostole (kostol Podhradová kapacita cca 70 osôb, miesta sú označené bielou nálepkou, krížikom na podlahe).
  • Po zaplnení kapacity kostola zaujať miesto pred kostolom a zachovať 2 m odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti). Ozvučenie je zabezpečené.
  • Sv. prijímanie sa podáva na ruku. Treba prichádzať jednotlivo s 2 metrovými odstupmi. Pre veriacich, ktorí sú na priestranstve pred kostolom, sa bude sv. prijímanie podávať vonku Aj tam je potrebné zachovať odstup 2 metre.
  • Milodary môžete vhodiť do pokladničiek v kostole alebo do košíka, s ktorým pomedzi veriacich prejde pán kostolník, či iná poverená osoba.
  • Pri východe z kostola dodržiavať odstup 2 metre.
  • Rešpektovať pokyny služby, ktorá dohliada na plnenie nariadení.
  • Svätá omša v nedeľu o 8.00 hod je vyhradená pre seniorov. To zároveň nevylučuje možnosť účasti seniorov na ostatných svätých omšiach v nedeľu či v pracovné dni.

Harmonogram sv. omší vo farnosti, ktorých sa veriaci môžu zúčastniť:

Farský kostol na Podhradovej

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 18:00

Streda o 7:00

Sobota o 18:00 (s platnosťou na nedeľu)

Nedeľa o 8:00 (pre seniorov), 10:00, 18:00.

(Kapacita kostola na Podhradovej 70 osôb + ostatní vonku)

Kaplnka sv. Rozálie (cintorín)

Pondelok až nedeľa o 15:15

Za odvrátenie epidémie a ochranu obyvateľov (s pobožnosťou k sv. Rozálii)

(prenášaná online cez youtube a farskú stránku www.svondreja.sk)

Vonku pred kaplnkou je veľké priestranstvo s ozvučením.

(Kapacita kaplnky 20 osôb + ostatní vonku)

Horný Bankov

Nedeľa 14:15

Vonku pred kaplnkou je veľké priestranstvo s ozvučením.

(Kapacita kaplnky 4 osoby + ostatní vonku)

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje vo farskom kostole pred večernou sv. omšou od 17:00 počas pracovných dní.

Adorácie sú pred večernou sv. omšou od 17:00 (okrem štvrtku), počas pracovných dní.

Farská kancelária je zatvorená. V prípade potreby kontaktovať pána farára telefonicky na 0948 290 607.