Detské sväté omše

Po obnovení verejného slávenia bohoslužieb od 06.05.2020 sa v našej farnosti začnú opäť slúžiť detské sväté omše pre prvoprijímajúce deti. Budú sa konať ako zvyčajne v piatky o 18.00 hod, počnúc 15. májom 2020.

Pre slávenie všetkých verejných bohoslužieb platia až do odvolania pokyny hlavného hygienika, ktoré sú zverejnené na našej farskej stránke.

Tešíme sa na stretnutie s vami 🙂