25. marec- Zvestovanie Pána

Na deň 25. marec pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Deň slávenia je presne deväť mesiacov pred sviatkom Narodenia Pána. Pripomíname si ním udalosť, kedy k Panne Márii prišiel archanjel Gabriel a oznámil jej, že sa stane matkou Mesiáša: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk 1, 30-33) Mária vyriekla známe Fiat, zostúpil na ňu Duch Svätý a počala. Mesiáš teda mohol prísť na svet, aby celé ľudstvo vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Už tesne po prvom hriechu Boh prisľúbil, že nenechá ľudstvo samotné (Gn 3). Aj v priebehu dejín Starého zákona svoj sľub viackrát potvrdil, napr. v Knihe proroka Izaiáša čítame: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14) Tento sviatok je teda aj pripomienkou toho, že Boh dodržal svoj sľub tým, že poslal svojho Syna na svet, aby ho vykúpil.

Dátum 25. marec je tiež Dňom počatého dieťaťa – oslavou ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Zároveň je to aj spomienkou na milióny nenarodených detí, ktorých životy boli ukončené násilím umelého potratu.

Symbolicky v tento deň sa v mnohých mestách na Slovensku veriaci zapájajú do modlitbovej iniciatívy „Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa“. Je to modlitba za dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo zabitia v lone matky umelým ukončením tehotenstva. Modlitba trvá 9 mesiacov, od 25. marca do 25. decembra, teda rovnaký čas, aký mama nosí svoje dieťa pod srdcom. Modlitbu a bližšie informácie k duchovnej adopcii nenarodeného dieťaťa môžete nájsť tu:

zdroj: zivotopisysvatych.sk, detike.eu