Duchovné povzbudenia otcov biskupov

Slovenskí otcovia biskupi sa počas týchto dní prihovárajú svojim veriacim prostredníctvom videonahrávok, ktoré zverejňujú masovokomunikačné prostriedky. Prvý príhovor s názvom „Čas prehĺbenia túžby“ veriacim adresoval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.


„Myslím, že to je jedno z najväčších posolstiev týchto dní – vyjadriť blízkosť. Hoci sme limitovaní možnosťou osobného kontaktu, hľadajme spôsoby, ako zostať blízko. Najmä starí, chorí a opustení obzvlášť potrebujú pocítiť našu blízkosť, lebo tento stav najviac dolieha na duševný život. Vďaka Bohu, že máme mnohé technické vymoženosti, ktoré nám to dovoľujú,“ hovorí biskup Forgáč. Plné znenie všetkých nahrávok si môžete pozrieť tu:

zdroj: tkkbs.sk