Pápež František pozýva k modlitbe

Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána pozval Svätý Otec všetkých kresťanov, aby sa zjednotili v stredu 25. marca v modlitbe Otče náš a spoločne tak prosili Nebeského Otca o pomoc v boji s pandémiou koronavírusu.

Svätý Otec zároveň počas príhovoru zo Sály bibliotéky pozval veriacich, aby sa pripojili v piatok 27. marca o 18.00 hod k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii. Bude vysielaná cez médiá a Svätý Otec ju povedie z námestia pred Bazilikou sv. Petra, bez účasti ľudu. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi.

Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský spolu so slovenskými biskupmi pozýva všetkých, aby sa 25. marca napoludnie pridali: „Zastavme sa, každý na tom mieste, kde sa budeme nachádzať, a zjednoťme sa so Svätým Otcom a s veriacimi celej Európy a sveta. Pomodlime sa v jeden okamih tú modlitbu, ktorú nás naučil Pán,“ vyzýva bratislavský arcibiskup.

CCEE zároveň biskupov a veriacich poprosila, aby k modlitbe Pána pridali aj trikrát Zdravas Mária a modlitbu, ktorú kardinál Bagnasco pripravil spolu s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom:

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,
ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

zdroj: tkkbs.sk