Adorácie- aktualizované

Adorácie pred vyloženou Sviatosťou oltárnou sú v našej farnosti od 10.03.-23.03.2020 zrušené.