Večeradlo s Pannou Máriou

Pozývame všetkých členov ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie na pravidelnú modlitbu večeradla v pondelok 09.03.2020 o 17.00 hod v našom farskom kostole.