Sviečka pokánia pri Ježišovom kríži

Počas celého pôstneho obdobia budeme môcť zapáliť sviečku pri Ježišovom kríži umiestnenom pri sakristii. Táto sviečka má predstavovať našu úprimnú ľútosť nad spáchanými hriechmi a zároveň vyjadriť náš postoj k pokániu. Môžeme to urobiť aj viackrát počas pôstneho obdobia. Sviečku môžeme zapáliť aj za našich blízkych a tak ich symbolicky priniesť k Ježišovi Ukrižovanému vyprosujúc im milosť obrátenia a skutočného pokánia. Sviečky budú k dispozícii vzadu v kostole.