Krížové cesty v pôste

Pozývame vás na spoločnú modlitbu krížovej cesty počas pôstneho obdobia. Budeme sa ju modliť každý piatok o 17:15 hod, po nej bude nasledovať svätá omša.

Aj z toho dôvodu pravidelné adorácie v piatky pôstneho obdobia nebudú, okrem prvého piatka.

Účastníci krížovej cesty môžu získať úplné odpustky, ak sa pobožnosť koná pred riadne ustanovenými zastaveniami. Pri verejnej modlitbe stačí, ak sa od jedného zastavenia k druhému pohybuje ten, kto vedie pobožnosť.

Veľká krížová cesta ulicami farnosti bude na Veľký piatok so začiatkom o 10:00 hod.