Sväté omše za odprosenie hriechov

Každú pôstnu sobotu o 8:00 hod budeme vo farskom kostole slúžiť svätú omšu za odprosenie našich hriechov a zmierenie sa s Bohom. Pozývame k účasti všetkých tých, ktorí sa cítia byť hriešni a chcú konať pokánie. Do Kristových rán budeme vkladať nás samých i našich drahých.

Svätá omša bude spojená s krátkou kajúcou pobožnosťou pred Sviatosťou Oltárnou a bude zakončená eucharistickým požehnaním.