Večer milosrdenstva

Komunita Emanuel Vás srdečne pozýva na Večer milosrdenstva s témou Smädní, poďte k vodám, ktorý bude v našom farskom kostole vo štvrtok 6. februára 2020. Začíname sv. omšou o 18.00 hod, po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity. Počas večera bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a modlitbe príhovoru.