Celodenná poklona na prvý piatok

V piatok 07. februára bude v našom farskom kostole celodenná poklona pred vyloženou sviatosťou oltárnou, v čase od 9.00-18.00 hod. Veriaci, ktorí môžu prísť na konkrétnu hodinu, nech sa zapíšu na hárok na nástenke.