Nanovo s Bohom

Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach otvára v letnom semestri ďalší seminár Nanovo s Bohom. Je to intenzívna desaťtýždňová duchovná obnova na prehĺbenie vzťahu s Bohom. Pozostáva zo stretnutí v skupinkách, modlitby chvál, prednášok a domácej práce s Bibliou a pripravenými textami.

Začína sa 20.02.2020, stretnutia budú vždy vo štvrtky večer. Prihlasovanie a bližšie info u o. H. Grejtáka na henrich03@gmail.com.