Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na svätú omšu v pondelok 03. februára o 18.00 hod. Po nej bude nasledovať stretnutie s duchovným otcom.