Sviatok Svätej rodiny

Hnutie svetlo život- Rodinná vetva pozýva veriacich našej farnosti na slávenie sviatku Svätej rodiny. Uskutoční sa v sobotu 28. decembra v našom farskom kostole. Začína sa modlitbou sv. ruženca za rodiny o 16.30 hod, po nej nasleduje svätá omša za farnosť a rodiny o 17.00 hod. Po skončení svätej omše sú všetci pozvaní na agapé do priestorov Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov. Tešíme sa na Vás!