Svätá omša s modlitbami za chorých

Pozývame Vás na svätú omšu s modlitbami za uzdravenie od chorôb duše i tela a za oslobodenie utláčaných. Bude sa slúžiť v pondelok 30. decembra o 18.00 hod v našom farskom kostole. Po svätej omši bude nasledovať adorácia a po nej kňazi udelia pomazanie olejom sv. Ondreja.