Sväté omše a akcie vo vianočnom období

Srdečne pozývame všetkých veriacich na slávenie blížiacich sa vianočných sviatkov v našom farskom kostole, ako aj v kaplnke na Hornom Bankove a na Cintoríne sv. Rozálie. Prehľad všetkých svätých omší a ďalších akcií si môžete pozrieť nižšie.

Prehľad svätých omší a akcií

24.12.2019 Vianočná omša za účasti detí / 16.00 hod / farský kostol

24.12.2019 Vianočná omša v noci / 22.00 hod / farský kostol

25.12.2019 Slávnosť Narodenia Pána / 8.00 hod a 10.00 hod / farský kostol / 14.15 hod / Horný Bankov

26.12.2019 Sviatok sv. Štefana / 8.00 hod a 10.00 hod / farský kostol

28.12.2019 Modlitba sv. ruženca za rodiny / 16.30 hod / farský kostol

28.12.2019 Svätá omša za rodiny a farnosť / sv. omša z Nedele Svätej rodiny o 17.00 hod / farský kostol

29.12.2019 Nedeľa Svätej rodiny / 8.00 hod a 10.00 hod /farský kostol / 14.15 hod / Horný Bankov

29.12.2019 požehnanie príbytkov a ich rodín / 14.00- 19.00 hod / domácnosti vo farnosti

30.12.2019 Svätá omša za uzdravenie a oslobodenie s pomazaním olejom sv. Ondreja / 18.00 hod / farský kostol

31.12.2019 Ďakovná sv. omša TeDeum / 16.00 hod / farský kostol

01.01.2020 Novoročná svätá omša k Panne Márii, Bohorodičke / 8.00 hod a 10.00 hod / farský kostol / 14.15 hod / Horný Bankov

05.01.2020 Svätá omša za zosnulých / 15.15 hod / Kaplnka sv. Rozálie

06.01.2020 Slávnosť Zjavenia Pána / sv. omše s požehnaním trojkráľovej vody o 8.00 hod a 10.00 hod / farský kostol / 14.15 hod / Horný Bankov