Betlehemské svetlo

Na štvrtú adventnú nedeľu priniesli skauti do našej farnosti Betlehemské svetlo. Bude tu do vianočnej svätej omše na Štedrý večer v noci. Môžete si od neho zapáliť svoju sviečku a vziať si ho domov.

Betlehemské svetlo zavítalo na Slovensko prvýkrát pred 30 rokmi, kedy ho slovenskí skauti prevzali od rakúskych skautov. Jeho tradícia v Európe siaha do obdobia križiackych výprav. Jeden z členov výpravy, pôvodom z Florencie, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 doniesol zapálenú sviecu, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole, odkiaľ si ostatní obyvatelia Florencie zapaľovali svoje sviece a niesli si ich domov. Táto tradícia pretrváva dodnes v mnohých krajinách a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

zdroj: www.betlehemskesvetlo.sk