Adventné večery s Božím Slovom

Počas adventného obdobia sa vo farskom kostole každý utorok stretávame s o. Marekom pri meditáciách nad Božím Slovom formou Lectio divina. Sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú nasycovať Božím Slovom.

Prvé stretnutie bolo zamerané na stať z Lukášovho evanjelia o Zvestovaní Pána. Otec Marek nám priblížil udalosť navštívenia Panny Márie anjelom Gabrielom, ktorý jej zvestoval, že bude matkou Božieho Syna.

V tomto príbehu sme mohli spoznať pár charakteristík Božieho konania. Jednou z nich bolo to, že Pán si pre odovzdanie posolstva skrze anjela vybral obyčajné malé mesto, ktoré nemalo pre vtedajších veriacich žiaden veľký význam. Podobne sa zachoval pri výbere toho, komu mal anjel správu odovzdať. Tiež to nebol žiaden z významných mužov Izraela, ktorého by poznali a obdivovali mnohí. Naopak, bola to jednoduchá, neznáma mladá žena, ktorú si Boh všimol v jej každodennej skrytej službe v dome svojich rodičov. Ďalšou vecou, na ktorú poukázal o. Marek bolo to, že Božia moc presahuje našu logiku a rozum. Hoci sa Márii zdalo, že to, čo anjel oznámil, nie je možné, Pán ukazuje, že Jemu nič nie je nemožné. Jeho moc ďaleko prevyšuje naše chápanie. A napokon sme sa zastavili pri tom, čo Mária celý čas prežívala- strach, obavy, nerozumela tomu. Anjel to veľmi dobre vedel, a preto ju povzbudil, aby sa nebála a neodišiel od nej, kým tento strach z Márie neopadol.

Tieto zistenia nám môžu byť povzbudením do nášho života a vzťahu s Bohom. A to uvedomením si, že Pán prichádza ku každému z nás, bezohľadu na naše postavenie, majetok, schopnosti či miesto, kde sa nachádzame. Ak Pán má nejaký zámer v našich životoch, nájde si spôsob ako ho uskutočniť, aj keď sa to nám môže zdať nemožné. A ak nám zverí nejakú úlohu, bude pri nás, lebo vie, čo prežívame, pozná naše slabosti, naše strachy.

Na záver meditácie sme dostali za úlohu pouvažovať pri osobnej meditácii nad týmto úryvkom o tom, kde sa nachádzame my sami v tomto príbehu.
Najbližšie stretnutie pri meditácii nad Božím slovom bude v utorok 10. decembra po svätej omši o 18.00 hod.