Rorátna svätá omša

Pozývame vás na rorátnu svätú omšu, ktorá bude v našom farskom kostole v utorok 10. decembra o 18.00 hod.

Rorátne sväté omše „roráty“ sa slávia len za svetla horiacich sviec, ktoré majú pripomínať, že sa veriaci ľud pripravuje na narodenie Ježiša Krista- Svetla sveta. Na úvod sv. omše kňaz spieva latinskú adventnú pieseň zo 16. st. „Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum“- Roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého.

Veriaci prichádzajú na slávenie svätej omše so zažatými sviecami v kahancoch.

Po svätej omši bude meditácia nad Božím Slovom formou Lectio divina, ktorú bude viesť o. Marek.