Sv. Alžbeta Uhorská bude patrónkou mesta Košice

V nedeľu 17. novembra 2019 sa bude v Dóme sv. Alžbety konať odpustová slávnosť sv. Alžbety Uhorskej. Začne sa slávnostnou svätou omšou v maďarskom jazyku o 9.00 hod, ktorú celebruje vdp. Urr Zsolt, farár v Monor (HU).

Pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod bude sv. Alžbeta vyhlásená za patrónku mesta Košice. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup- metropolita.

Odpustovej slávnosti bude od 08.11.-16.11.2019 predchádzať duchovná príprava v katedrále. Sväté omše o 18.00 hod budú celebrovať kňazi košických farností, o 17.45 hod sa veriaci budú modliť modlitbu deviatnika.

Osobitne Vám dávame do pozornosti svätú omšu v katedrále v sobotu 16. novembra o 18.00 hod, ktorú bude celebrovať náš pán farár Marek Ondrej, srdečne Vás pozývame.

Sprievodné podujatia

15.11.2019

  • 15.00 hod — Alžbetina ulica, pred Dómom sv. Alžbety / Polievka sv. Alžbety pre chudobných, Zbierka trvanlivých potravín pre charitu

16.11.2019

  • 19.30 hod — Dóm sv. Alžbety / Oživený oltár – výjavy zo života sv. Alžbety