Pútnická sobota k bl. Anke

Pozývame Vás na slávenie 11. pútnickej soboty k bl. Anke dňa 16.11.2019 v Pavlovciach nad Uhom.

Program

15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín / Rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva, Nižný Hrušov

16.00 – Krížová cesta za rodiny / veriaci z farnosti Kamenica nad Cirochou a dp. farár Peter Sepeši; po krížovej ceste príhovor dp. dekana zo Sobraniec Jána Šveca-Babova, téma: Život v raji

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou / veriaci z farnosti Bardejov a dp. kaplán Tomáš Svat

18.00 – Sv. omša / Hlavný celebrant a kazateľ Ján Švec-Babov

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k Sviatosti zmierenia.