Farnosť Podhradová sa modlila za život

V stredu 6. novembra 2019 sa v Košiciach uskutočnil 10. ročník modlitbovo-osvetovej kampane s názvom Zapáľme svetlo obetiam potratov. Zúčastnili sa jej aj veriaci z našej farnosti.

Po rannej svätej omši v našom farskom kostole sme sa vybrali spoločne na miesto, kde sa konala niekoľkohodinová modlitbová reťaz za nenarodené deti. Pred samotnou modlitbou sme sa zastavili pri stolíku s 3D modelmi embryonálneho vývinu dieťaťa. Mali sme tiež možnosť vypočuť si zaujímavú audio nahrávku- zvuky, ktoré dieťa vníma v maminom brušku. Následne sme sa presunuli k skupinke modlitebníkov a odovzdali si informáciu, že v budove za nami sa nachádza súkromná ambulancia, kde sa vykonávajú aj umelé potraty. Mysliac tak na všetky počaté deti, ktoré sú v ohrození života, sme sa pridali k modlitbe posvätného ruženca a ruženca k Božiemu milosrdenstvu.

Večer sa niektorí z nás stretli aj pri záverečnej časti programu- svätej omši v Kostole Kráľovnej pokoja s biskupom Mons. Marekom Forgáčom, po ktorej bol pochod a krížová cesta v areáli starej nemocnice. Slávnosť sme zakončili v kostole adoráciou a záverečným požehnaním so Sviatosťou oltárnou.

Na modlitbách sa nás zišlo 13 farníkov, viacerí sú členmi ružencového bratstva našej farnosti. Najmladšia farníčka sa zapájala zatiaľ len počúvaním a sledovaním okolia v mamkinom náručí.

Chceme sa týmto ešte raz poďakovať všetkým, ktorí prišli, za ich obetovaný čas a ostatným za modlitby, ktorými toto podujatie sprevádzali.