Spomienka na verných zosnulých

Vo farskom kostole sme v sobotu 2. novembra 2019 slávili svätú omšu za našich zosnulých príbuzných, priateľov a známych. Slúžil ju náš duchovný otec Marek, a tak, ako i minulý rok, niesla sa v dôstojnej pietnej atmosfére, za účasti mnohých veriacich.

Pri vstupe do chrámu sme mohli pri tlmenom svetle obdivovať krásnu výzdobu pred oltárom, ktorej dominoval kríž v skle, obklopený zažatými sviecami. Chrámom sa niesla pokojná, tichá hudba, počas ktorej sme mohli v spomienkach myslieť na svojich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Ich mená boli premietané na stenu počas celého večera.

Na úvod svätej omše bol k oltáru v sprievode prinesený lampáš a truhlička s menami zosnulých, ktorú pán farár symbolicky odovzdal pred oltár. Mená zosnulých potom osobitne prečítal- spolu ich bolo okolo 2000. V homílii pán farár veriacim pripomenul, že naši zosnulí sú stále s nami. Naše vzťahy ich smrťou nezanikli, práve naopak, oni sa môžu teraz ešte intenzívnejšie prihovárať za nás u nášho Pána, ale i my máme myslieť na spásu ich duší a modliť sa za nich. V závere bohoslužby veriacich povzbudil k modlitbám za duše v očistci a pozval na slávenie dušičkovej oktávy v Kaplnke sv. Rozálie.