Zapáľme svetlo obetiam potratov

V stredu, 6. novembra 2019, sa v Košiciach uskutoční 10. celodenná modlitbová a osvetová kampaň, ktorá chce poukázať na neustávajúcu tragédiu potratov a potrebu našej angažovanosti. Tentokrát naše modlitby budú prebiehať pred areálom súkromného zdravotníckeho zariadenia na Gemerskej 3 na Železníkoch, od 7.00-14.00 hod.

Naša farnosť sa zapojí do modlitbovej reťaze v čase od 8.30-9.00 hod. Spoločne sa vydáme na miesto modlitieb po rannej svätej omši v našom farskom kostole.

Zakončenie celodennej kampane bude v Kostole Kráľovnej pokoja, Košice-Juh, a to slávením sv. omše, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Po skončení sv. omše sa presunieme k monobloku Starej nemocnice, kde sa pomodlíme krížovú cestu.

Príďme poďakovať za dar svojho života a prosiť za záchranu nenarodených detí, za odvahu pre matky prijať svoje deti a za lekárov, aby si vážili a chránili život už od počatia. Srdečne Vás pozývame!