Stretnutie birmovancov

Birmovanci sa stretnú vo štvrtok 14. novembra, pozývame aj k účasti na svätej omši o 18.00 hod.