Večeradlo o týždeň neskôr

V pondelok 4. novembra modlitba večeradla vo farskom kostole nebude, presúva sa o týždeň na 11. novembra 2019. Ďakujeme za pochopenie.