Večer milosrdenstva v Košiciach

Komunita Emanuel srdečne pozýva na ďalší večer milosrdenstva s témou „Neochvejne sa držme nádeje“ vo štvrtok 7. novembra 2019 v Kostole Sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach. Začíname sv. omšou o 18:00 a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel.