Odpustky pre duše zosnulých

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých ( 2.novembra ) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
K získaniu odpustkov je potrebné vykonať ešte nasledovné:

  • vzbudiť si úmysel získať odpustky
  • pomodliť sa Modlitbu Pána ( Otče náš )a urobiť vyznanie viery ( Verím v Boha )
  • pristúpiť k sviatosti zmierenia
  • vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť ( vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu )
  • prijať Telo Kristovo ( sv. prijímanie )
  • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca ( napr. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu )

Počas dušičkovej oktávy ( 1.11.-8.11.2019 ) je možné získať úplné odpustky len pre duše v očistci. Je potrebné navštíviť cintorín a splniť vyššie uvedené podmienky.