Dušičková oktáva v Kaplnke sv. Rozálie

V dňoch od 1. novembra do 8. novembra sa v Kaplnke sv. Rozálie budú slúžiť sväté omše za zosnulých, a to nasledovne:

  • Piatok 1.11.2019 o 15.15 hod (svätá omša spojená s pobožnosťou za zosnulých)
  • Sobota 2.11.2019 o 15.15 hod
  • Nedeľa 3.11.2019 o 15.15 hod
  • Pondelok 4.11.2019 o 16.00 hod
  • Utorok 5.11.2019 o 16.00 hod
  • Streda 6.11.2019 o 16.00 hod
  • Štvrtok 7.11.2019 o 16.00 hod
  • Piatok 8.11.2019 o 16.00 hod

Pozývame vás a vašich blízkych k účasti na svätých omšiach ako aj k návšteve cintorína a k modlitbám za duše zosnulých. Počas tejto oktávy je možné za stanovených podmienok získať úplné odpustky za duše v očistci.