Pamiatka všetkých verných zosnulých

V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v sobotu 2.11.2019 o 18.00 hod, sa bude sláviť v našom farskom kostole svätá omša, ktorú môžete obetovať za vašich drahých zosnulých. Mená je potrebné napísať na pripravené lístky a vložiť do schránky pri východe z kostola. Milodar za úmysel svätej omše je pri tejto príležitosti na ľubovôli darcu.