Stretnutie birmovancov

Birmovanci budú mať stretnutie vo štvrtok 24. októbra pri svätej omši o 18.00 hod.