Nácvik detského zboru

V stredu 23. októbra 2019 o 17.30 hod bude vo farskom kostole nácvik zboru na detské sväté omše. Pozývame všetky deti, ktoré radi spievajú, aby aj takýmto spôsobom prinášali radosť ostatným a najmä Pánu Bohu 🙂