Vítame pána kaplána Martina

Vzhľadom na nemalé pastoračné výzvy v našej farnosti, ako aj v súvislosti s mnohými povinnosťami, spojenými s úlohou farára ako aj tými, čo mám voči arcidiecéze a Dikastériám Rímskej kúrie, zvlášť Apoštolskému súdu Rímskej Roty,  ako aj Kongregácii pre kauzy svätých, som požiadal pána arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera o pridelenie kaplána na plný úväzok. Nakoľko to teraz nie je možné, tak do konca školského roka bude výpomocou, okrem  otca Rada (dekana Teologickej fakulty), poverené na jednotlivé úlohy Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach.

Zvlášť sa teším, že sa počas celého roka bude našim deťom pri detských sv. omšiach v piatky venovať  Dp. Martin Štieber – kaplán UPC, ktorý bol na kňaza vysvätený 20. júna 2009 v Košiciach. Jeho predchádzajúce pôsobiská boli: 2009 -farnosť Sobrance, 2011 – farnosť Sečovce, 2012 – farnosť Košice – KVP – Božie milosrdenstvo, 2013- farnosť Prešov – sídl. III. – Kráľovná pokoja, 2017 – farnosť Veľký Šariš.

Srdečne pána kaplána Martina medzi nami vítame a sme vďační Pánovi za jeho službu pre naše spoločenstvo. Nech Pán požehnáva jeho misiu nielen medzi nami, ale aj medzi vysokoškolskou mládežou.

o. Marek