Pútnická sobota k bl. Anke

Srdečne Vás pozývame na slávenie 10. pútnickej soboty k bl. Anke Kolesárovej dňa 19.10.2019. Program bude tentokrát prebiehať vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. Tu prijala bl. Anna sviatosť krstu, sviatosť birmovania a prvýkrát aj Eucharistiu. Počas programu bude možné uctiť si relikviu bl. Anky.

Program

  • 15.00 hod- Korunka a odprosenie za hriechy rodín – rehoľné sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva
  • 16.00 hod- Krížová cesta za rodiny- veriaci z farnosti Žbince a o. Martin Goč. Po krížovej ceste príhovor o. Radoslava Krenického – téma Muž a žena- šiesty deň stvorenia
  • 17.00 hod- Večeradlo s Pannou Máriou – veriaci z farnosti Senné a o. Stanislav Ščerba
  • 18.00 hod- Sv. omša – hlavný celebrant a kazateľ o. Radoslav Krenický, farár vo farnosti Úbrež

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Viac info tu: