Púť do Ružencovej záhrady

Viac ako 30 pútnikov sa vydalo na cestu v pondelok o 13:00 z Košíc do Vyšnej Šebastovej pri Prešove, aby tak navštívili Ružencovú záhradu. Ide o nádherný park v blízkosti kostola, v ktorom sú umiestnené sochy zobrazujúce niektoré tajomstvá sv. ruženca. Prežili sme krásne popoludnie v modlitbe a pri budovaní priateľských vzťahov.

Na hlavnom programe bolo účastných mnoho ruženčiarov nielen z okolia Prešova. Brat Filip Ďubek OP nás povzbudil k častej modlitbe sv. ruženca, ktorá má moc meniť svet. Na púti nás sprevádzal náš duchovný otec Marek.