Prvé stretnutie birmovancov

Pozývame birmovancov na prvé stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 17.10.2019 vo farskom kostole. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 18.00 hod, po nej bude nasledovať svätá omša a úvodné stretnutie. Účasť je nutná.