„Milión detí sa modlí ruženec“

Pápežská nadácia ACN- Pomoc trpiacej cirkvi pozýva dňa 18.10.2019 všetky deti a ich rodičov, starých rodičov a učiteľov pripojiť sa k modlitbovej kampani „Milión detí sa modlí ruženec”. Deti na celom svete sa budú modliť za pokoj a jednotu, za misijné diela a za prenasledovaných kresťanov vo svete.

Kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien, prechádzajúc popri prícestnej kaplnke, uvidelo skupinku detí modliť sa ruženec. Pocítili vtedy skutočnú prítomnosť Panny Márie a jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”

Svätý Otec František vyhlásil október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Preto aj modlitebná kampaň odpovedá na výzvu Svätého Otca a jej hlavnou témou tento rok bude práve misia. Rodičia sa môžu s deťmi zapojiť do modlitby vo svojich domovoch.

Prihlásiť sa alebo zistiť viac informácií o projekte je možné tu:

V našej farnosti sa budeme modliť s deťmi v piatok 18. októbra 2019 o 18.00 hod. Pozývame deti a rodičov farnosti k spoločnej modlitbe.