Začali sa detské sv. omše

Uplynulý piatok sa v našej farnosti po prázdninovej pauze opäť začali detské sväté omše. Keďže október je mesiacom svätého ruženca, pred slávením bohoslužby sa deti predmodlievali bolestný ruženec. Aj v kázni sa o. Marek zameral práve na túto modlitbu a tú, ku ktorej sa ju modlíme, Pannu Máriu. Deti správne uhádli, že Panna Mária má domov v nebi a hoci sa mnohé chceli vybrať na návštevu tam hore, predsa len to odložili na neskôr…Do budúceho piatku majú totiž za úlohu doniesť korunku pre Nebeskú mamku, tak im prajeme veľa šikovnosti a tvorivosti 🙂

Pozývame všetky deti a ich rodičov na najbližšiu detskú svätú omšu v piatok 11. októbra o 18.00 hod.