Nový dekan TF KU v Ružomberku

Teologická fakulta KU v Ružomberku má od 1. októbra 2019 nového dekana. Slávnostnou inauguráciou v Aule sv. košických mučeníkov bol za prítomnosti predstaviteľov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy a ďalších významných hostí do tohto úradu uvedený doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. Slávnostnému aktu predchádzala svätá omša v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup- metropolita.

Touto cestou v mene celej farnosti o. Radovi srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania, aby mu Duch Svätý po celý čas pomáhal uskutočňovať predsavzatia, ktoré vyslovil v slávnostnom príhovore po inaugurácii: „Hľadať pravdu a podeliť sa s ňou; podporovať poznanie prostredníctvom vzdelávania, výskumu a publikácií pedagógov TF a tak slúžiť rozvoju človeka; pracovať pre spoločný cieľ na fakulte všetkých zúčastnených a najmä pracovať zodpovedne a konať dobro s najlepším úmyslom.“