Odovzdanie relikvie Anky Kolesárovej

Vo štvrtok 19.septembra sme privítali v našom kostole vzácnu návštevu z Kyjeva. Bol ňou rektor Medzinárodného seminára v Kyjeve d.p. Roman Grek v sprievode manželov, laických misionárov. Našu farnosť navštívili z dôvodu prevzatia si relikvie bl. Anky Kolesárovej od postulátora kauzy svätorečenia tejto blahoslavenej, o. Mareka Ondreja.
Po sv. omši o. Grek v krátkom príhovore priblížil veriacim svoju službu v kyjevskom seminári, ako aj jeho aktivity a študentov. Následne podpísali s o. Marekom odovzdávací a preberací protokol a bola mu odovzdaná relikvia Anky, spolu s certifikátom o jej pravosti.

Tým sa posolstvo a svedectvo Ankinho života dostalo opäť aj za naše hranice, tentokrát na východnú stranu. Veríme, že aj na tomto mieste prinesie Anka mnoho požehnania a možno aj zázrakov v životoch miestnych, nielen mladých, veriacich.