Púť k ružencovej Panne Márii

Bratstvo sv. ruženca na Podhradovej Vás pozýva na prvú púť do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej z príležitosti Slávnosti ružencovej Panny Márie. Uskutoční sa v utorok 15.10.2019.

Program:

  • 14:00 hod Biblické hudobno-poetické pásmo Horiaci krík
  • 15.00 hod Hodina milosrdenstva
  • 15.20 hod modlitba posvätného ruženca
  • 16.00 hod svätá omša, celebruje fr. Filip Ďubek OP, promotór pre ruženec

Záujemcov prosíme, aby sa zapísali na hárky, ktoré nájdu na stolíkoch pri východe z kostola.

Odchod autobusu je 15.10.2019 o 13.00 hod, cestovné je zadarmo.