Večer milosrdenstva

Komunita Emanuel srdečne pozýva na ďalší večer milosrdenstva s témou „Zvestujte jeho zázraky“ vo štvrtok 3. októbra 2019 v Kostole sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach. Začíname sv. omšou o 18:00 a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel.

Chceme byť s Ježišom a spoločne s Ním si pripomenúť všetky zázraky, ktoré Boh už urobil v našich životoch a uvažovať o povolaní zvestovať jeho zázraky ľuďom okolo nás. Tešíme sa na vás!