Volanie na Otca

Pokračujeme už v piatom ročníku modlitebných stretnutí Volanie na Otca – tentokrát už aj v spolupráci a pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež (ACMko). Novinkou je aj moderovaná adorácia a Eucharistické požehnanie v druhej časti stretnutia. VŠETCI ste pozvaní, začíname túto nedeľu 29. septembra o 17:00 v našom farskom Kostole sv. Ondreja.

Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu arcidiecézu.

PROGRAM
17:00-17:30 Modlitba chvál – kapela zo spoločenstva Mahaim
17:30-18:00 Slovo – Ján Kulan, Viktor Pecer
18:00-19:00 Modlitba chvál, moderovaná adorácia, Eucharistické požehnanie

HOSŤ
Ján Kulan: Desiaty rok je kňazom. Pôsobil ako školský kaplán na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Od 2014 do 2018 bol na štúdiách psychológie na Pápežskej Gregoriánskej Univerzite v Ríme. Od júla 2018 do júla 2019 bol kaplánom vo farnosti Božieho Milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Od júla 2019 je moderátorom Arcidiecézneho centra pre mládež. Momentálne pôsobí ako kňaz a psychológ.

AKO TO CELÉ VZNIKLO?
Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže.

Joel 2, 15-16

https://www.facebook.com/events/518461585392122/