Pôstna reťaz za kňazov

Spoločenstvo Modlitby za kňazov Vás aj tento rok pozýva zapojiť sa do pôstnej a modlitbovej reťaze za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb prebieha na celom Slovensku od 15.09.-24.10.2019.

V našej farnosti sa do aktivity zapojíme od 30.09.-24.10.2019. Pôsty a modlitby chceme obetovať za kňazov našej farnosti a vyprosiť im skrz ne najmä ochranu Nebeskej matky Márie a silu a vernosť v službe pastierov Kristovej Cirkvi a zvlášť našej farnosti.

Forma pôstu sa odporúča podobne ako na Popolcovú stredu a Veľký piatok, v prípade zdravotných obmedzení je možné zvoliť si iný primeraný spôsob obety. Veriaci, ktorí sa chcú zapojiť, si môžu vybrať konkrétny deň a zapísať sa na hárok na nástenke. Na jeden deň môžu byť zapísaní aj viacerí, prosíme však o vyplnenie najskôr prázdnych termínov.

Modlitbová iniciatíva sa zakončí Púťou za kňazov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 26.októbra 2019.